Algemene voorwaarden

 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle foto/selfie healings van Praktijk Shenti, Breukrand 326 te Uden.
 • Ik heb erkende opleidingen gevolgd, maar ben geen arts. Ga bij medische klachten altijd eerst naar de huisarts voor een diagnose.
 • Pas ook zeker nooit uw medicatie aan zonder overleg met uw huisarts/specialist.
 • De behandeling vervangt niet de reguliere geneeskunde en ik zal u ook nooit adviseren een behandeling van uw arts of specialist te stoppen.
 • U dient het keuze menu naar waarheid in te vullen.
 • Al het besprokene blijft vertrouwelijk. Inhoudelijke informatie wordt alleen naar buiten gebracht als de cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. Hierop kan een uitzondering gemaakt worden als er sprake is van een wettelijke verplichting om informatie te verschaffen.
 • De cliënt maakt uit eigen vrije wil gebruik van de diensten van de Praktijk (energetisch genezen van uw foto op afstand). De behandelaar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gedrag van de cliënt tijdens en na de behandeling op afstand. De cliënt blijft verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag en de gevolgen daarvan. Cliënt kan nimmer aanspraak maken op resultaat van deze behandeling op afstand.
 • Iedere behandeling is anders en het effect van deze behandeling zal bij iedere cliënt anders zijn. Het wel of niet beleven van de behandeling is niet te garanderen.
 • Ik kan het positieve effect van mijn fotohealing niet garanderen. Iedere behandeling zal met de beste en oprechte intentie worden uitgevoerd en met u persoonlijk worden besproken indien dit nodig is.
 • Het kan zijn dat na de behandeling de klachten tijdelijk verergeren. Dit is meestal van heel korte duur.
 • Om gebruik te maken van fotohealing moet u minimaal 18 jaar oud zijn.