Kinderen

Onze kinderen zijn de toekomst

Al jaren brengen ouders hun kinderen mee naar mijn praktijk met klachten omtrent hun gedrag. Het afwijkend/storend gedrag zorgt voor problemen, o.a. op school en in hun thuissituatie. In sommige gevallen heeft een arts een diagnose gesteld en dan kom je al snel uit op ADHD en of ADD. Medicatie is voorgeschreven maar helpt niet. Wat is er mis met mijn kind? Waar komt het gedrag vandaan en is er iets aan te doen? Kinderen krijgen direct een stempel opgedrukt en ook dat kan weer problemen geven zoals, ze krijgen een negatief zelfbeeld, ze krijgen een schuldgevoel, ze trekken zich terug, worden opstandig etc. Het hele gezin kan er onder lijden en sommige huwelijken liggen onder vuur door bijv. onderling verwijt.

Ik ben van mening dat wij als ouders in eerste instantie naar ons zelf en onze gezinssituatie moeten kijken. Dit is zeker geen beschuldiging of verwijt want wij willen allemaal een goed voorbeeld zijn en we doen ons best om goede ouders te zijn, maar zijn we dat ook ?

Wat zouden wij als ouders kunnen doen of veranderen aan onszelf, de leefsituatie in ons gezin, de regelmaat/regels in het gezin, de onderlinge aandacht, etc.

Over het algemeen dragen we allemaal een rugzak mee uit ons verleden. Dit heeft invloed op hoe wij onszelf zien, hoe we denken en handelen. Het heeft dus ook invloed op hoe wij onze kinderen opvoeden, bewust of onbewust. We nemen soms ook bepaalde manieren van opvoeden over van onze ouders en hoe zij ons bepaalde normen en waarden mee hebben (willen) gegeven. We mogen onszelf afvragen of dit een positieve of negatieve uitwerking heeft op onze kinderen.

De universele wet van “oorzaak en gevolg” is zowel bij positief als negatief gedrag van toepassing.

Kijk op mijn You Tube kanaal voor meer informatie over dit en andere onderwerpen.

Alles wat ik u vertel is uit persoonlijke ervaringen, ervaringen uit mijn praktijk en opgedane kennis.